Přístroje elektroterapeutické firmy gbo Medizintechnik AG

Firma gbo Medizintechnik AG se zabývá výzkumem,výrobou a prodejem lékařských přístrojů pro fyzikální léčbu od r.1969,kdy byla součástí firmy Siemens.V r.1994 firma Siemens stáhla ze svého programu fyzikální terapii a gbo Medizintechnik AG se tak stala samostatným partnerem pro nové výzkumy na poli fyzikální medicíny.Výsledkem této činnosti jsou přístroje používané jak pro medicínské účely,tak pro wellnessovské a kosmetické použití:

  

  

 • přístroje pro nízkou a střední frekvenci s CC a CV
 • nízkofrekvenční a středofrekvenční terapie a diagnostika I/t
 • dvoj a trojrozměrné interferenční proudy
 • proudy TENS
 • kombinovaná elektroléčba s ultrazvukem

Pro léčbu bolesti – vysokotónová středofrekvenční terapie HiToP

 • integrovaná nebo samostatná vakuová jednotka
 • ultrazvukové přístroje
 • kontinuální i pulzní ultrazvuk
 • 1 nebo 3MHz v jednokanálovém nebo dvoukanálovém provedení
 • laserový přístroj
 • lokální plošné ozařování (!novinka!) 35cm2, 14 diod
 • ošetření malých ploch včetně triggerbodů a bodů pro akupunkturu
 • přístroje pro krátkovlnnou a mikrovlnnou terapii – diatermie
 • přístroje pro kryoterapii
 • přítroje pro magnetoterapii
 • vodoléčba